OVER BEOWOLFF   DIENSTEN   PARTNERS   CONTACT
Het doel van netwerkbeveiliging

  • de fysieke en virtuele componenten in het netwerk te vrijwaren van alle vormen van malware om het functioneren ervan te waarborgen

  • compromitterende aanvallen op het netwerk of het binnendringen van het netwerk door onbevoegden van buitenaf tegen te gaan

  • sabotage van binnenuit het netwerk te voorkomen

  • in en uitgaande data infectievrij te houden

  • data te beschermen tegen diefstal of verlies

  • preventief gebruikersonwetendheid en fouten af te vangen om schade aan het netwerk en data vóór te zijn

  • menselijk falen in netwerkgebruik of onderhoud te beperken
Free trial Egosecure
Probeer Egosecure's endpoint security en data loss prevention oplossing gratis uit.

downloaden


Weet u waar de kwetsbaarheden in uw netwerk zitten?


Hoe helder heeft u de zwakke plekken van uw netwerk in beeld? Met een scan krijgt u real-time informatie over de kwetsbaarheden en risco's die gevaar voor uw data en IT-infrastructuur kunnen betekenen.

Meer weten over vulnerability scans en penetration testing?

Bel ons of stuur een e-mail.
Burgemeester Martenssingel 106 | 2806 CX | Gouda | 0182 585 878 | info@beowolff.nl